ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

 

       У випадку виникнення спірних питань у взаємовідносинах ТОВ «ТРАСТЕНЕРГОАЛЬЯНС» із споживачами з приводу надання послуг, такі питання вирішуються в порядку досудового врегулювання шляхом проведення переговорів, а також шляхом подання та розгляду заяв, скарг та інших письмових та електронних повідомлень. Спори між споживачем і товариством вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

 

        При цьому, товариство зобов’язане розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

 

      У разі недосягнення між споживачем та товариством згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.

 

     Споживач та товариство не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо застосування Правил надання товариством відповідних послуг та правовідносин на відповідному ринку.