Ціна (тариф) електричної енергії

 

1. Ціна прогнозованого обсягу електричної енергії* у розрахунковому періоді визначається за прогнозованою ціною (тарифом) за 1 кВт.год Постачальника, що здійснюється за формулою:

 

   Цпрог=(ОРЦ+Т1+Т2+В)*П*1,2(ПДВ)

 

де: ОРЦ – прогнозована ціна, на відповідний розрахунковий період, розраховується згідно наданого споживачем погодинного графіку споживання на основі фактичного тарифу Постачальника попереднього розрахункового періоду;

 

Т1 - тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений Постановою НКРЕКП;

 

Т2 - тариф на послуги з розподілу Оператора системи розподілу;

 

В - витрати Постачальника (плата за послуги оператору ринку, адміністратора розрахунків, оператора комерційного обліку, організатора аукціону; внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію та банківські послуги передбачені Правилами ринку; та інші обов`язкові витрати Постачальника згідно з нормативними документами);  

 

П – коефіцієнт прибутковості Постачальника розраховується індивідуально для кожного Споживача, відповідно до кількості споживання електричної енергії.

 

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.

  

 

 

2. Фактична ціна (тариф) спожитої електроенергії у розрахунковому періоду розраховуються за формулою за 1 кВт.год:

 

 Цспож= ((Вфакт+Вбр)/Wфакт) + Т1+Т2 +В)* П*1,2(ПДВ)

  

де: Вфакт – фактична вартість обсягів електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу на перед», внутрішньодобовий ринку, яка визначається, як сума добутків погодинних обсягів споживання електричної енергії Споживачем та фактичної ціни кВт.год;

 

- Вбр – вартість небалансів споживача на балансуючому ринку, вираховується як різниця між прогнозним погодинним та фактичним погодинним обсягом споживання помножена на вартість 1 кВт.год на балансуючому ринку для відповідної години;

 

- Wфакт – фактичні обсяги споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді;

 

- Т1 - тариф на послуги з передачі електричної енергії за 1 кВт.год (без ПДВ) та визначається згідно постанов НКРЕКП на відповідний період;

 

- Т2 - тариф на послуги з розподілу Оператора системи розподілу;

 

- В - витрати Постачальника (плата за послуги оператору ринку, адміністратора розрахунків, оператора комерційного обліку, організатора аукціону; внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію та банківські послуги передбачені Правилами ринку; та інші обов`язкові витрати Постачальника згідно з нормативними документами);

 

П – коефіцієнт прибутковості Постачальника розраховується індивідуально для кожного Споживача, відповідно до кількості споживання електричної енергії.

 

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.